XLX 899 FREESTAR FREEDMR BRANDMEISTER YORKSHIRE
   XLX899 v2.4.2 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 7 days 18:35:04
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
EnglandEngland M0JKT M0JKT B 27.07.2021 15:48 X
2 EnglandEngland M0VSE M0JKT B 27.07.2021 15:13 X
3 United StatesUnited States KF5CJG M0JKT B 27.07.2021 15:10 X
4 EnglandEngland G0VNP M0JKT B 27.07.2021 15:00 X
5 New ZealandNew Zealand ZL1OZ M0JKT B 27.07.2021 14:40 X
6 United StatesUnited States WB9RXK M0JKT B 27.07.2021 14:13 X
7 ScotlandScotland MM7WCT M0JKT B 27.07.2021 14:06 X
8 EnglandEngland G0AMO M0JKT B 27.07.2021 13:49 X
9 United StatesUnited States KD4HCU M0JKT B 27.07.2021 13:33 X
10 EnglandEngland G7DSU M0JKT B 27.07.2021 13:22 X
11 EnglandEngland M0TWS DMR XLX899 G / BM2341 27.07.2021 12:22 B
12 EnglandEngland M6SAI DMR XLX899 G / BM2341 27.07.2021 12:14 B
13 BelgiumBelgium ON8NT M0JKT B 27.07.2021 10:41 X
14 EnglandEngland M7BTL DMR XLX899 G / BM2341 27.07.2021 09:29 B
15 IndiaIndia VU3BOJ M0JKT B 27.07.2021 07:57 X
16 New ZealandNew Zealand ZL2BEZ M0JKT B 27.07.2021 03:40 X
17 United StatesUnited States KB2NGU M0JKT B 27.07.2021 01:56 X
18 United StatesUnited States KB9BUG M0JKT B 27.07.2021 01:10 X
19 EnglandEngland M0VUB M0JKT B 27.07.2021 01:09 X
20 PhilippinesPhilippines DU1UJ AMBE DU1UJ D / XLX600 27.07.2021 00:51 A
21 EnglandEngland M6JVJ M0JKT B 26.07.2021 23:58 X
22 EnglandEngland G1TUK M0JKT B 26.07.2021 22:54 X
23 EnglandEngland M7DTP M0JKT B 26.07.2021 22:33 X
24 ScotlandScotland MM7PRJ M0JKT B 26.07.2021 22:31 X
25 EnglandEngland M6PDJ M0JKT B 26.07.2021 22:29 X
26 ScotlandScotland MM7CEH M0JKT B 26.07.2021 22:15 X
27 EnglandEngland G0EHG M0JKT B 26.07.2021 21:38 X
28 EnglandEngland M7KSD M0JKT B 26.07.2021 21:29 X
29 EnglandEngland G8SSL M0JKT B 26.07.2021 20:38 X
30 United StatesUnited States WB4FLA AMBE WB4FLA D / XLX600 26.07.2021 20:04 A
31 EnglandEngland M7TEH M0JKT B 26.07.2021 19:06 X
32 EnglandEngland M7BYD M0JKT B 26.07.2021 18:58 X
33 EnglandEngland M0HCZ M0JKT B 26.07.2021 18:10 X
34 United StatesUnited States WB9KAE M0JKT B 26.07.2021 17:28 X
35 WalesWales MW7CCS M0JKT B 26.07.2021 14:37 X
36 EnglandEngland 2E0UMT M0JKT B 26.07.2021 14:04 X
37 GermanyGermany DD4IJ M0JKT B 26.07.2021 13:02 X
38 ScotlandScotland GM0AKJ DMR XLX899 G / BM2341 26.07.2021 08:27 B
39 New ZealandNew Zealand ZL2RO M0JKT B 26.07.2021 08:21 X
40 AustraliaAustralia VK6KBY M0JKT B 26.07.2021 07:37 X
DMR FreeSTAR
X
M0JKT-B
daren@2e0lxy.uk